Testowy wpis

Testowy wpis

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym adresowanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Instytucja upadłości konsumenckiej w kształcie nadanym przez ustawę Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku ze zmianami, funkcjonuje w związku z potrzebą redukowania zadłużenia gospodarstw domowych, jakie systematycznie wzrasta wraz z dynamiką rozwoju gospodarczego.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem umożliwiającym zgodne z prawem, oficjalne oddłużenie gospodarstw domowych, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Określenie „upadłość konsumencka” stanowi uproszczenie, stworzone aby odróżnić go od pojęcia upadłości przedsiębiorcy.

Celem postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest dążenie do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Celem wtórnym jest umorzenia zobowiązań dłużnika.

Dowiedz się więcej o postepowaniu upadłościowym dla przedsiębiorców >>

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest adresowana dla tych osób fizycznych, które nie posiadają tzw. ogólnej „zdolności upadłościowej”, czyli tej dedykowanej przedsiębiorcom.

Ogólną „zdolność upadłościową” posiadają osoby fizyczne, prawne, ułomne osoby prawne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, wspólnicy spółki jawnej i partnerzy, komandytariusze w spółkach komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, a także co do zasady komplementariusze.

Dowiedz się na czym polega windykacja >>

Jesteśmy legalnie działającą firmą z doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami do tego aby świadczyć tego typu usługi.

Wszelkie działania przez nas prowadzone oparte są o aktualne prawo. Nie martw się, jesteś w rękach profesjonalistów.

Dane kontaktowe

INFO-LEX KANCELARIA

NIP: 5010038395

REGON: 022512935

Call Now Button